Publication
Title
Het organiseren van een bevraging en het opstellen van een vragenlijst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktijkgids voor lokale besturen
Publication
1995
Volume/pages
21(1995), p. 107-145
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference