Publication
Title
Superdivers ondernemerschap in Antwerpen : een kwantitatieve studie van zelfstandigen met een niet-EU-herkomst
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Inburgering en Integratie, 2015
Volume/pages
88 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.01.2016
Last edited 22.01.2016
To cite this reference