Publication
Title
Verlenging duur administratieve aanhouding : een ongrondwettige grondwetsherziening
Author
Abstract
Met een voorstel tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet wordt in de mogelijk-heid voorzien om de maximale duur van de administratieve aanhouding in door de wetgever be-paalde gevallen te verlengen tot 72 uur. Dat voorstel is echter in strijd met de herzieningsverkla-ring van 2014, die zon aanpassing niet mogelijk maakt, betogen Patricia Popelier, Werner Van-denbruwaene en Jeroen Van Nieuwenhove. Als men de procedure tot herziening van de Grondwet wil behouden, zoals nog bleek bij de zesde staatshervorming, moet men die procedure ook naleven, menen zij.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2016
ISSN
1374-3538
Volume/pages
321(2016), p. 12-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.01.2016
Last edited 20.01.2016
To cite this reference