Title
Verlenging duur administratieve aanhouding : een ongrondwettige grondwetsherziening
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Deurne ,
Subject
Law
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Volume/pages
(2016) :321 , p. 12-13
ISSN
1374-3538
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Met een voorstel tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet wordt in de mogelijk-heid voorzien om de maximale duur van de administratieve aanhouding in door de wetgever be-paalde gevallen te verlengen tot 72 uur. Dat voorstel is echter in strijd met de herzieningsverkla-ring van 2014, die zon aanpassing niet mogelijk maakt, betogen Patricia Popelier, Werner Van-denbruwaene en Jeroen Van Nieuwenhove. Als men de procedure tot herziening van de Grondwet wil behouden, zoals nog bleek bij de zesde staatshervorming, moet men die procedure ook naleven, menen zij.
Handle