Publication
Title
De Beukelaer's Biscuits zijn de beste. Vraagt ze bij uwen kruidenier! Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, de uitgave van operadrukwerk en het engagement van koekjesproducent Edward De Beukelaer (1898-1904)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
0777-5067
Volume/pages
93:2(2015), p. 175-208
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 19.01.2016
Last edited 20.06.2017
To cite this reference