Publication
Title
Grove schuld : beding met verwijzing naar elke tekortkoming aan wetten, regels of gebruiken voldoet niet aan de wettelijke vereisten (noot onder Cass. 10 maart 2015)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor verzekeringen. - Brussel, 1969, currens
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0775-2784
0775-2806 [foutief]
Volume/pages
(2015), p. 279-281
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.01.2016
Last edited 26.01.2016
To cite this reference