Publication
Title
Werknemersbetrokkenheid bij veiligheid en gezondheid : het Europeesrechtelijke kader
Author
Language
Dutch
Source (book)
Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk : een Belgisch-Nederlandse confrontatie. - Antwerpen, 2013
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2013
ISBN
978-94-000-0451-1
Volume/pages
p. 1-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.01.2016
Last edited 26.01.2016
To cite this reference