Publication
Title
Het belang van de patiënt als doorslaggevend criterium om zich als arts te kunnen beroepen op het zwijgrecht bij het gerechtelijk verzoek tot overlegging van stukken, (noot onder Antwerpen 22 oktober 2014)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidsrecht. - Mechelen
Publication
Mechelen : 2014
ISSN
1372-3170
Volume/pages
4(2014-2015), p. 291-295
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 26.01.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference