Publication
Title
Monitoring en evaluatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Steunpunt Ruimte, 2012-2015 : presentatie van de onderzoeksresultaten en bespreking van de beleidsrelevantie / Schreurs, Jan [edit.]; et al.
Publication
Steunpunt Ruimte, 2015
ISBN
978-94-90079-02-4
Volume/pages
p. 37-44
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.01.2016
Last edited 13.07.2017
To cite this reference