Publication
Title
De gevolgen voor het recht van de intellectuele eigendom van de invoering van het Wetboek van economisch recht en recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
CBR jaarboek 2014-2015
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2015
ISBN
978-94-000-0566-2
Volume/pages
p. 239-265
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.01.2016
Last edited 28.01.2016
To cite this reference