Publication
Title
De pariteit in de Ministerraad (artikel 99, tweede lid van de Grondwet) : een vereiste met een louter taalkundige, een communautaire of ook een 'taalgroep-parlementaire' betekenis
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0040-7437
Volume/pages
(2015), p. 4-22
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 28.01.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference