Title
Peter Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel : op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900)
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Subject
Literature
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Volume/pages
(2015) :2 , p. 266-268
ISSN
0777-5067
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle