Publication
Title
Peter Cuijpers, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel : op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
0777-5067
Volume/pages
2(2015), p. 266-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.01.2016
Last edited 29.01.2016
To cite this reference