Publication
Title
Gent, het beloofde land? Collegeleerlingen naar de Vlaamse Hogeschool (1916-1918)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ic hou: contactblad tussen oud-leerlingen, ouders en vrienden van het Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas
Publication
2014
Volume/pages
98(2014), p. 42-43
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 29.01.2016
Last edited 04.02.2016