Publication
Title
Slidecast Yourself : studenten geven presentaties op het internet
Author
Language
English
Source (book)
Viernetwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands / Vanhooren, S. [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia Press, 2010
ISBN
978-90-382-1689-6
Volume/pages
p. 133-139
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 29.01.2016
Last edited 04.02.2016