Publication
Title
De meldprocedure van de federale overheid : veiligheid en bescherming in de praktijk van het melden
Author
Abstract
Op 4 april 2014 trad de wet tot melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden in werking. Voor de uitvoering van de wet werden twee componenten uitgewerkt. Het melden van een integriteitsschending gebeurt, om reden van onafhankelijkheid, bij de federale Ombudsman, die hiervoor een centraal meldpunt oprichtte, m.n. het Centrum Integriteit. Vooraleer men echter de stap zet tot het melden van de integriteitsschending, kan het personeelslid advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon integriteit van de eigen federale overheidsdienst. De wetgever heeft met de wet een veilige zone willen creëren voor het melden van integriteitsschendingen en dit door een aantal mechanismen in te bouwen doorheen de meldprocedure. Ten eerste is er het beschermingsstatuut voor de melder en de betrokkenen bij het onderzoek, waardoor ze geen negatief effect mogen ondervinden van het melden op hun personeelsstatuut. Daarnaast biedt de wet doorheen de meldprocedure een aantal garanties zoals een termijn waarbinnen de procedure moet afgerond worden, confidentialiteit, bijstand van een vertrouwenspersoon integriteit, . Het creëren van bescherming gaat dus verder dan enkel het beschermingsstatuut. Hoewel de wet nog niet lang in werking is en de aangestelde vertrouwenspersonen integriteit zich nog volop voorbereiden om hun taak op te nemen, kunnen we in deze bijdrage toch al een aantal aandachtspunten formuleren.
Language
Dutch
Source (journal)
Orde van de dag : criminaliteit en samenleving. - Diegem, 1998 - 2016
Publication
Diegem : 2015
ISSN
1781-9210
Volume/pages
72(2015), p. 59-68
Note
General: Themanummer: Melden en klokkenluiden: weten waar de klepel hangt
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.02.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference