Title
De meldprocedure van de federale overheid : veiligheid en bescherming in de praktijk van het melden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Diegem ,
Subject
Law
Source (journal)
Orde van de dag : criminaliteit en samenleving. - Diegem, 1998 - 2016
Volume/pages
(2015) :72 , p. 59-68
ISSN
1781-9210
General
Themanummer: Melden en klokkenluiden: weten waar de klepel hangt
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Op 4 april 2014 trad de wet tot melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden in werking. Voor de uitvoering van de wet werden twee componenten uitgewerkt. Het melden van een integriteitsschending gebeurt, om reden van onafhankelijkheid, bij de federale Ombudsman, die hiervoor een centraal meldpunt oprichtte, m.n. het Centrum Integriteit. Vooraleer men echter de stap zet tot het melden van de integriteitsschending, kan het personeelslid advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon integriteit van de eigen federale overheidsdienst. De wetgever heeft met de wet een veilige zone willen creëren voor het melden van integriteitsschendingen en dit door een aantal mechanismen in te bouwen doorheen de meldprocedure. Ten eerste is er het beschermingsstatuut voor de melder en de betrokkenen bij het onderzoek, waardoor ze geen negatief effect mogen ondervinden van het melden op hun personeelsstatuut. Daarnaast biedt de wet doorheen de meldprocedure een aantal garanties zoals een termijn waarbinnen de procedure moet afgerond worden, confidentialiteit, bijstand van een vertrouwenspersoon integriteit, . Het creëren van bescherming gaat dus verder dan enkel het beschermingsstatuut. Hoewel de wet nog niet lang in werking is en de aangestelde vertrouwenspersonen integriteit zich nog volop voorbereiden om hun taak op te nemen, kunnen we in deze bijdrage toch al een aantal aandachtspunten formuleren.
Handle