Publication
Title
El debat sobre la formació del mestre en psicologia experimental
Author
Language
Spanish
Source (book)
Actes de la IX Jornada sobre la Història de la Ciència i lEnsenyament. Barcelona, SCHCT-IEC Grapí Vilumara, / Grapi Vilumara, Pere [edit.]; et al.
Publication
Barcelona : SCHCI-IEC, 2012
ISBN
978-84-9965-154-5
Volume/pages
p. 55-60
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 02.02.2016
Last edited 04.02.2016