Publication
Title
Het verschil tussen de boekhoudkundige en fiskale winst: de invloed op een aantal financiële kengetallen van ondernemingen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoeksrapport / KUL, Departement TEW , 9520
Publication
Leuven : 1995
Volume/pages
18 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference