Publication
Title
Nieuwsmedia, democratisch debat en ideologische culturen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Media, democratie en identiteit : de rol van media in een democratische samenleving / Joye, Stijn [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia Press, 2016
ISBN
978-90-382-2562-3
Volume/pages
p. 8-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 05.02.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference