Title
(Onder)aanneming en collectief overleg : een verhaal van ontbrekende schakels
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Bruxelles :Larcier ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor sociaal recht. - Bruxelles, 1962, currens
Volume/pages
(2012) :4 , p. 429-467
ISSN
0035-1113
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Het huidige Belgische collectief overleg is onvoldoende in staat om een wezenlijke invloed uit te oefenen op (onder)aannemings verhoudingen. Het gebrek aan collectief arbeids - rechtelijke normering en vormgeving staat haaks op de maatschappelijke en economi - sche realiteit, waarbij (onder)aannemings verhoudingen een prominente plaats innemen. De afwezigheid van een juridisch kader zorgt voor een ernstige aantasting van de indivi - duele en collectieve rechtspositie van de werknemers en hun vertegenwoordigers zowel bij de onderaannemers als de opdrachtgevers. Het is dan ook aangewezen om toe te werken naar een nieuw model van collectief overleg, dat drie collectief arbeidsrechtelijke grondrechten (informatie en raadpleging, vertegenwoordiging, collectief onderhandelen) concretiseert voor werknemers in (onder)aannemings verhoudingen. Naast de uitbreiding van de bevoegdheden van de klassieke overlegorganen, dienen interoverlegstructuren een centrale plaats in dat model te bekleden, met als doel werknemerscollectiviteiten te (re)construeren over de juridische grenzen van ondernemingen heen.
Handle