Title
(R)evolutie In de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Subject
Law
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht / Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht. - Brugge, 2015
Source (series)
Recht en sociale zekerheid ; 17
Recht en sociale zekerheid. - Brugge; 17
ISBN
978-90-486-2424-9
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle