Publication
Title
(R)evolutie In de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht / Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht. - Brugge, 2015
Source (series)
Recht en sociale zekerheid. - Brugge; 17
Recht en sociale zekerheid ; 17
Publication
Brugge : Die Keure, 2015
ISBN
978-90-486-2424-9
Volume/pages
p. 417-467
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.02.2016
Last edited 09.02.2016
To cite this reference