Publication
Title
Richtlijn tot wijziging van de fiscale Fusierichtlijn gepubliceerd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Fiscoloog internationaal
Publication
2005
Volume/pages
256(2005), p. 1-4
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 10.02.2016
Last edited 11.02.2016