Publication
Title
Behandeling van voedingsproblemen bij jonge kinderen : systematisch literatuuroverzicht
Author
Abstract
Ondanks de overvloed aan literatuur over de behandeling van voedingsproblemen en -stoornissen, blijft het onduidelijk welke behandelingen het meest doeltreffend zijn. Dit artikel biedt een systematisch literatuuroverzicht over de effectiviteit van interventies voor de behandeling van voedingsproblemen en -stoornissen bij jonge kinderen. Deze review behandelt 38 studies (één review, één meta-analyse en 36 klinische studies) die na een uitgebreid literatuuronderzoek, via digitale databanken zoals Pubmed, Medline OVID en PsycINFO, als relevant werden geïdentificeerd. De resultaten van deze studies zijn gegroepeerd op basis van het type behandeling: gedragstherapie, medische behandeling, interactietherapie en gecombineerde behandelprogrammas. De resultaten en doeltreffendheid van de behandeling worden geanalyseerd en beschreven. In het algemeen worden de verschillende behandelingsmethoden als doeltreffend beschreven, waarbij de behandelingsmethode afhankelijk is van de behandeldoelstelling. Voor gedragstherapeutische behandelingen is vooral het effect op eetgedrag gemeten, voor medische behandelingen het gewicht. In interactiegerichte therapie wordt vooral het effect op de ouder-kind interactie gemeten. In geval van meerdere doelen is een multidisciplinaire aanpak de beste oplossing.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2016
ISSN
0371-683X
Volume/pages
72:1(2016), p. 1-15
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.02.2016
Last edited 16.02.2016
To cite this reference