Publication
Title
HR-individualisering bij hoog opgeleiden : heilige graal voor engagement en retentie?
Author
Abstract
Een sociologische realiteit waar we -ook binnen HRM- niet om heen kunnen, is de toenemende trend naar individualisering. Individualisering steunt op de overtuiging dat in de wereld vele mogelijkheden open liggen en dat men daarbij zelf moet/kan kiezen welke men wil gebruiken. Binnen het HR-vakgebied zijn de laatste decennia talrijke concepten en tools ontwikkeld die tegemoet komen aan deze individualiseringstrend. Denk daarbij aan concepten als jobcrafting, I-deals en zelfsturing. In dit artikel bespreken de auteurs de resultaten van een Belgisch onderzoek naar de impact van deze HR-individualiseringsconcepten op het engagement en de retentie van hoog geschoolden. Uit de resultaten blijkt dat maatwerk in de job en de arbeidsrelatie engagement bevordert, terwijl maatwerk in de loopbaan vooral effect heeft op retentie. De implicaties voor de praktijk laten zien dat maatwerk zowel voor het individu als de organisatie voordelig kan zijn, op voorwaarde dat deze individualisering voldoende ingekapseld blijft binnen een ruimer en collectief gedragen HR-kader.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor HRM / Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. - Deventer
Publication
Deventer : 2015
ISSN
1388-1302
Volume/pages
3(2015), p. 1-18
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 15.02.2016
Last edited 25.03.2016