Publication
Title
HRM en vakbonden : wij tegen zij of duurzame partners? Inspiratie uit de sector van de chemie en life sciences
Author
Abstract
Het wij-zij denken binnen arbeidsrelaties volledig proberen uit te schakelen, is utopisch. Er zullen altijd verschillende rollen en werkelijkheidsbeelden tussen werknemers en werkgevers in organisaties blijven bestaan. Arbeidsrelaties mogen evenwel niet polariseren, maar moeten juist uitnodigen om te komen tot een constructieve uitwisseling van werkelijkheidsbeelden en kennis. Dit proces van uitwisseling kent binnen de HR-discipline reeds een lange traditie vanuit de participatie-gedachte en wordt vandaag opgepikt onder de hippe term van co-creatie. Wij gingen in een studie bij HR-stakeholders in de sector van de chemie en life sciences na of er reeds voedingsbodem bestaat voor deze eigentijdse vorm van ander sociaal overleg. Hieruit blijken enkele voorzichtig optimistische geluiden. Thematisch verbreding van het sociaal overleg is er daar één van. Verder blijken een mature HR-praktijk en een patnerschapstrategie elkaar positief te versterken, eerder dan elkaar tegen te werken of te verzwakken.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor HRM / Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. - Deventer
Publication
Deventer : 2015
ISSN
1388-1302
Volume/pages
4(2015), p. 1-12
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 15.02.2016
Last edited 20.06.2017
To cite this reference