Publication
Title
Verzekering van goederen in mede-eigendom : wanneer zijn mede-eigenaars die de verzekeringsovereenkomst niet onderschreven hebben ook gedekt?" (noot onder Cass. 25 april 2013
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2016
ISSN
1782-3463
Volume/pages
25(2015-2016), p. 978-981
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 17.02.2016
Last edited 04.09.2018
To cite this reference