Publication
Title
Actualia algemeen huurrecht en woninghuurrecht (2007-2014)
Author
Language
Dutch
Source (book)
CBR Jaarboek 2014-2015 / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Publication
Antwerpen : Intersentia, 2015
ISBN
978-94-000-0566-2
Volume/pages
p. 1-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.02.2016
Last edited 20.02.2016
To cite this reference