Publication
Title
Het contractuele dan wel reglementaire karakter van de rechtsverhouding tussen de NMBS en haar reizigers en de gevolgen van deze kwalificatie op de geldboete verschuldigd bij niet-betaling van het genomen vervoer, (noot onder Vred. Florennes-Walcourt, zetel Walcourt 10 december 2014, Vred. Doornik 16 december 2014 en Vred. Fontaine-lEvêque 17 maart 2015)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift van de vrederechters. - Brussel, 2006, currens
Publication
Brussel : 2015
ISSN
1782-9747
Volume/pages
(2015), p. 511-519
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.02.2016
Last edited 20.02.2016
To cite this reference