Publication
Title
Reclamewijsheid van Vlaamse jongeren in een sociaalnetwerkgame : vergelijkende studie tussen billboardreclame en productgebruik
Author
Abstract
Inleiding Dit artikel heeft als doel na te gaan in welke mate Vlaamse jongeren conceptuele en attitudinale reclamewijsheid hebben ten aanzien van reclame in een sociaalnetwerkgame. Methode Aan 754 jongeren (1014 jaar) werd een kort videofragment getoond uit sociaalnetwerkgame Habbo Hotel, waarin twee commerciële boodschappen verwerkt werden: een passieve reclamevorm (billboardreclame) en een actieve reclamevorm (productgebruik door de speler in de game). Vervolgens werd hen gevraagd een enquête in te vullen. Resultaten en conclusie Uit de resultaten blijkt dat de Vlaamse jongeren uit de steekproef laag scoren op het gebied van conceptuele reclamewijsheid, en een weinig uitgesproken houding bezitten ten aanzien van beide reclamevormen. Tot slot behandelt dit artikel de beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.
Language
Dutch
Source (journal)
Kind en adolescent : tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. - Houten, 1992, currens
Publication
Houten : 2016
ISSN
0167-2436
Volume/pages
37:1(2016), p. 38-57
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.02.2016
Last edited 22.11.2016
To cite this reference