Publication
Title
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde : deelrapport 6 : effecten op primaire productie van verschillende scenario's voor het terugstorten van slib
Author
Language
Dutch
Source (series)
Nota ECOBE ; 016-R188
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Ecosystem Management Research Group, 2015
Volume/pages
35 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.02.2016
Last edited 27.02.2016
To cite this reference