Publication
Title
Immunotherapie bij gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom
Author
Abstract
Onderzoek heeft aangetoond dat het medicijn nivolumab de levensverwachting van patiënten met longkanker kan verdubbelen. Een behandeling is wel erg duur en er rijzen vragen over de terugbetalingsmogelijkheden.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2015
ISSN
0371-683X
Volume/pages
71:14(2015), p. 1001-1004
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.03.2016
Last edited 02.03.2016
To cite this reference