Publication
Title
De context van homofoob geweld in de publieke ruimte : een etnografisch onderzoek in het centrum van Brussel : eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014
Volume/pages
175 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.03.2016
Last edited 05.03.2016
To cite this reference