Publication
Title
Belgen, zijt gij ten strijde gereed? Militarisering in een neutrale natie, 1890-1914
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, Centrum voor Politieke Geschiedenis, 2016
Volume/pages
344 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.03.2016
Last edited 11.03.2016
To cite this reference