Publication
Title
Vroedkundige aandachtspunten bij antepartale ziekenhuisopname
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vroedvrouwen
Publication
1997
Volume/pages
3(1997), p. 11-12
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 14.03.2016
Last edited 17.03.2016