Title
Vroedkundige aandachtspunten bij antepartale ziekenhuisopname
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor vroedvrouwen
Volume/pages
3(1997) , p. 11-12
ISSN
1370-6624
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)