Publication
Title
Obesitas en zwangerschap, impact van coaching en counseling door een vroedvrouw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vroedvrouwen
Publication
2014
Volume/pages
20:1(2014), p. 23-32
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 14.03.2016
Last edited 06.03.2018