Publication
Title
J. Stuyck, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, A. Handelspraktijken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2015
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2015-2016), p. 1120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.03.2016
Last edited 25.04.2017
To cite this reference