Publication
Title
Enkele aspecten van Schopenhauers esthetiek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bijdragen over letterkunde en estetiek / Hauwermeiren, van, P. [edit.]
Source (series)
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken ; 2
Publication
Gent : Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1976
Volume/pages
p. 95-100
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.03.2016
Last edited 16.03.2016
To cite this reference