Publication
Title
Betwixt and Between : de plaats van de toeschouwer in immersieve performance
Author
Language
English
Source (journal)
Documenta : mededelingen van het Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst Gent. - Gent
Publication
Gent : 2015
ISSN
0771-8640
Volume/pages
33:2(2015), p. 33-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.03.2016
Last edited 26.03.2016
To cite this reference