Publication
Title
De actio pauliana als collectieve vordering bij faillissement en de verhouding met het paulianabeslag op een onroerend goed
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2016
ISSN
1782-3463
Volume/pages
79:39(2015-2016), p. 1145-1148
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 23.03.2016
Last edited 30.03.2018
To cite this reference