Title
Aanbevelingen op basis van het ESF Lerend Netwerk "Career and AGE" : goede praktijken om duurzame loopbanen te faciliteren op systeem-, organisatie- en individueel niveau
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Economics
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Volume/pages
25(2015) :2 , p. 49-56
ISSN
1379-7034
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)