Publication
Title
Leeftijdsbewust personeelsbeleid als een cruciale schakel in de (her)tewerkstelling van vijftigplussers : een casestudie in Belgische organisaties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Publication
Leuven : 2012
ISSN
1379-7034
Volume/pages
22:2(2012), p. 56-66
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 24.03.2016
Last edited 25.03.2016