Publication
Title
De invloed van het HR-beleid op de eindeloopbaanintenties : de mediërende rol van engagement en inzetbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (series)
WSE report ; 2-2013
Publication
Leuven : Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2013
ISBN
978-90-8873-094-8
Volume/pages
21 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 24.03.2016
Last edited 25.03.2016