Publication
Title
Best practices in competentieontwikkeling : een barometer voor bedrijven : rapportering tweede bevragingsgolf van de tweede steekproef
Author
Language
Dutch
Source (series)
WSE report
Publication
Leuven : Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2011
ISBN
978-90-8873-072-6
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 24.03.2016
Last edited 31.03.2016