Publication
Title
Het peilloze hart van de taal. Ongrijpbare reflecties over mystiek in de moderne poëzie. Bespreking van: Jaap Goedegebuure, Wit licht. Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale neerlandistiek / Internationale Vereniging voor Neerlandistiek [Utrecht] - Amsterdam, 2008, currens
Publication
Amsterdam : 2016
ISSN
0047-9276 [opgeheven]
1876-9071 [print]
2214-5729 [online]
Volume/pages
54:1(2016), p. 77-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2016
Last edited 26.03.2016
To cite this reference