Publication
Title
Naar een veiligere patiëntenzorg : niet-technische vaardigheden van zorgverleners : literatuuroverzicht
Author
Abstract
Het rapport "To Err is Human" van het Institute of Medicine toonde aan dat tussen 44.000 en 98.000 patiënten jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen door mogelijk vermijdbare incidenten. Geëxtrapoleerd zijn dit voor België 1.500 vermijdbare overlijdens per jaar. Een belangrijk deel hiervan kan toegeschreven worden aan suboptimale niet-technische vaardigheden van zorgverleners. Het doel van dit literatuuroverzicht is het inventariseren van de literatuur over de relatie tussen niet-technische vaardigheden en patiëntveiligheid, en methoden om deze vaardigheden te beoordelen en te trainen. Databanken die werden gebruikt waren Medline Database, Web-of-Knowledge, ScienceDirect en SpringerLink. Gebruikte zoektermen waren: "nontechnical", "teamwork", "human factor", "error", "safety", "adverse event" of combinaties hiervan. Abstracts en titels van artikels werden gescreend en nagegaan op relevantie. Verder werd de sneeuwbalmethode toegepast en werden relevante en recente handboeken van toonaangevende onderzoekers over niet-technische vaardigheden geraadpleegd. De niet-technische vaardigheden van zorgverleners kunnen worden onderverdeeld in zeven categorieën: communicatie, leiderschap, teamwerk, situatiebewustzijn, besluitvorming, omgaan met vermoeidheid en het managen van stress. Wereldwijd lijkt de belangstelling voor onderzoek naar niet-technische vaardigheden en de impact ervan op patiëntveiligheid toe te nemen. Ondanks het bestaan van interventies ter preventie van vermijdbare adverse events, resulteerden deze tot op heden nog onvoldoende in een veiligere patiëntenzorg. Het identificeren, beoordelen en trainen van niet-technische vaardigheden is een belangrijke eerste stap in de richting van meer patiëntveilige zorg.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2016
ISSN
0371-683X
Volume/pages
72:7(2016), p. 423-437
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.04.2016
Last edited 03.04.2016
To cite this reference