Publication
Title
Tussentijds rapport OBPWO 13.01 (juni 2015). Toeleiding naar het zorgaanbod : een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2015
Volume/pages
230 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.04.2016
Last edited 09.04.2016
To cite this reference