Publication
Title
De openbare (officiële) school is de plek bij uitstek waar respect wordt opgebracht voor een - eventueel afwijkende - individuele levensbeschouwelijke identiteit : kanttekeningen bij Van de Meerschens commentaar
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor mensenrechten / Liga voor Mensenrechten [Gent] - Brussel, 2003, currens
Publication
Brussel : 2015
ISSN
1379-0250
Volume/pages
3(2015), p. 14-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.04.2016
Last edited 07.04.2016
To cite this reference