Publication
Title
'Napisalem sztukę dla filmu' : Prawa autoriskie przed pierwszą wojną światową w Niemczech I we Francji
Author
Language
English
Source (book)
KINtop : Antologia Wczesnego Kina / Dębski, Andrzeja [edit.]; et al.
Publication
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016
ISBN
978-83-7977-161-5
978-83-7977-162-2
978-83-7977-142-4
Volume/pages
p. 71-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2016
Last edited 16.05.2018
To cite this reference