Publication
Title
'Napisalem sztukę dla filmu' : Prawa autoriskie przed pierwszą wojną światową w Niemczech I we Francji
Author
Language
English
Source (book)
KINtop : Antologia Wczesnego Kina / Dębski, Andrzeja [edit.]; et al.
Publication
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016
Volume/pages
p. 71-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2016
Last edited 08.04.2016
To cite this reference