Publication
Title
Taalonderwijs in Babel: de rechten van etnische minderheden op onderwijs in of over hun eigen taal
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 1995
ISSN
0778-0443
Volume/pages
(1994/1995), p. 327-335
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference