Publication
Title
Het evenredigheidsbeginsel bij administratieve sancties en politiemaatregelen : de ene evenredigheid is de andere niet? (noot onder RvS 8 mei 2014, nr. 227.331, bvba Wedwinkel; RvS 15 mei 2014, nr. 227.421, bvba Buka 2000 en RvS 29 juli 2014, nr. 228.130, bvba HS-Trading)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2015
ISSN
0775-3217
Volume/pages
4(2015), p. 286-290
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.04.2016
Last edited 12.01.2018
To cite this reference