Publication
Title
Een indrukwekkende stapel documenten : over de moeizame institutionele ontwikkeling van het filmproductiebeleid in Vlaanderen (1964-1981)
Author
Abstract
Dit artikel bouwt verder op een in WT verschenen bijdrage over de voorgeschiedenis (vanaf 1945) en de totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 14 november 1964 tot bevordering van de Nederlandstalige filmcultuur, dat de start van de systematische en selectieve cultureel gemotiveerde filmproductiesteun in Vlaanderen inluidde. Dit vervolgartikel handelt over de institutionele ontwikkeling van het filmproductiebeleid in Vlaanderen vanaf 1964 tot 1981, toen Karel Poma (PVV) de onafgebroken opeenvolging van CVP-ministers van Cultuur doorbrak. Na een schets van de algemene budgettaire en ministeriële beleidscontext, gaat het artikel in op de veelvuldige kritieken op het filmproductiebeleid in de betreffende periode. Als antwoord op deze kritiek ontstonden er diverse initiatieven om het KB van 1964 structureel te hernieuwen. Dit artikel duidt de redenen waarom deze pogingen telkens mislukten en gaat tegelijk dieper in op hoe deze initiatieven zich verhielden tot het Vlaamse streven naar culturele autonomie en het communautaire gegeven.
Language
Dutch
Source (journal)
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging / Vereniging voor Wetenschap [Gent]; ADVN [Antwerpen] - Gent, 1940, currens
Publication
Gent : 2016
ISSN
0774-532X
Volume/pages
75:1(2016), p. 5-26
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.04.2016
Last edited 14.02.2017
To cite this reference