Publication
Title
Naar het middelpunt der armoede? Een onderzoek naar de structuren van het dagelijks leven van generatie-armen in een urbane omgeving
Author
Language
Dutch
Source (series)
Studies over de samenleving , 2
Publication
Leuven : Acco, 1996
ISBN
90-334-3689-2
Volume/pages
123 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference